+84 936 357 288

NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

HƯƠNG ĐÀO MRS

Người sáng lập
Giám đốc sáng tạo

Madame Hương Đào, tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Hà Nội năm 1996. Sau đó, bà học nhiều khóa khác nhau về kiến trúc và nội thất tại Úc/ Pháp và Mỹ. Bà là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiến trúc và Nội thất.

“Cảm hứng sáng tạo của tôi đến từ viêc lúc nào tôi cũng học. Hàng năm tôi vẫn tham gia các khóa học ở một vài nơi trên thế giới… để cập nhật xu hướng, kỹ thuật từ đa dạng. Tôi cũng là người rất thích nghiên cứu về lịch sử kiến trúc và mỹ thuật! Cá nhân tôi tham gia vào rất nhiều lĩnh vực, từ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, kể cả thi công, các dự án tại Việt Nam và nước ngoài để mở rộng cơ hội học tập và tích lũy kinh nghiệm cũng như cảm hứng cho riêng mình”